Συλλογές
Τίτλος Αι διεθνείς οικονομικαί σχέσεις και η επ' αυτών επίδρασις των άμεσων κυβερνητικών μέτρων
Δημιουργός Δελιβάνης, Δημήτριος Ι.
Εκδότης Πυρσός Α. Ε.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 222σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Διεθνείς σχέσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Ημερομηνία έκδοσης 1938