Συλλογές
Τίτλος Η ελληνική βιομηχανία: (εκθέσεις και πορίσματα)
Συντελεστής Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις Εμπορίου και Βιομηχανίας
Εκδότης Βλαστός, Κ. Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 576σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931