Συλλογές
Τίτλος Μελέται εφηρμοσμένης οικονομικής: τόμος Α΄
Δημιουργός Δεδόπουλος, Παν. Ι.
Εκδότης Σερμπίνης, Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 164σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1938