Συλλογές
Τίτλος Τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Μήλου: (μεθ' ενός χάρτου εκτός του κειμένου)
Δημιουργός Βορεάδης, Γεώργ. Δ., Μουραμπάς, Θεοδ. Γ.
Συντελεστής Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδος
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935