Συλλογές
Τίτλος Αι εκ των πολέμων οικονομικαί θεωρίαι και η φορολογία των εκτάκτων κερδών
Δημιουργός Παπακωνσταντίνος, Κωνστ. Δ.
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 43σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1918