Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου: εξαιρέσει του ναυτικού δικαίου
Δημιουργός Thaller, E., Percerou, J.
Συντελεστής Περιφανάκης, Κ. Ε.
Εκδότης Δημητράκος, Δ. & Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 679σ,
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Επιταγές
Αλληλόχρεος λογαριαμσός
Συναλλαγματική
Χρηματιστήριο αξιών
Πτωχευτικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Χρεωκοπία
Εμπορία
Δίκαιο εταιρειών
Δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης 1925