Συλλογές
Τίτλος Ο προϋπολογισμός του κράτους
Δημιουργός Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Εκδότης Εταιρία Διοικητικών Μελετών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 259σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διοικητικαί Μελέται, αριθ. 2
Λέξη κλειδί Προϋπολογισμός
Δημόσια οικονομική
Δίκαιο
Νομοθεσία
Οικονομία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 1936