Συλλογές
Τίτλος Η θεωρητική ανάλυσις των μεταβολών των τιμών εν τη συγχρόνω οικονομία
Δημιουργός Πίντος, Ι. Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Τιμές
Ρύθμιση τιμών
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 1936