Συλλογές
Τίτλος Η θέσις της βιομηχανίας εν τη κοινωνική μας οικονομία
Δημιουργός Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ των τευχών 13-6(έτος β) του εν Θεσσαλονίκη εκδιδομένου περιοδικού "Μήνες"
Λέξη κλειδί Οικονομία
Βιομηχανία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 1938