Συλλογές
Τίτλος Les finances publiques des etats Balkaniques: extrait de la revue "Les Balkans"
Δημιουργός Angelopoulos, Angelos
Εκδότης Flamma
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 44p.
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1932