Συλλογές
Τίτλος Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτόμενων νέων εδαφών εν Μακεδονία: μελέται και εκθέσεις ειδικών
Συντελεστής Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 268σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά) , 12
Ημερομηνία έκδοσης 1935