Συλλογές
Τίτλος Η ελληνική οικονομία κατά το έτος 1935
Συντελεστής Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 148σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 14
Λέξη κλειδί Οικονομία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 02-1936