Συλλογές
Τίτλος Α. Περί του τρόπου της ρυθμίσεως των μετά της Γερμανίας συναλλαγών, Β. Περί της διελεύσεως διά της Ελλάδος ξένων αεροπορικών γραμμών: γνωμοδοτήσεις
Συντελεστής Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 15
Ημερομηνία έκδοσης 1936