Συλλογές
Τίτλος Έρευνα και γνωμοδότησις επί των βιομηχανιών βάμβακος
Συντελεστής Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον (Σειρά), 18
Λέξη κλειδί Βαμβάκι
Βιομηχανία και Εμπόριο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 1937