Συλλογές
Τίτλος Η διά του καπνού ανασταθεροποίησις των ελλ. οικονομικών: γνώμαι και αντιπροτάσεις του συνδέσμου Γρ. Πρ. Ελλ. καπνού επί της υπό τον άνω τίτλον προτάσεως του κ. Δ. Ν. Φιλάρετου
Δημιουργός Σύνδεσμος, Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας - Θεσσαλονίκης - Βόλου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 22σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 11-1932