Συλλογές
Τίτλος Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως και περιουσίας του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων της 31ης Μαρτίου 1937
Συντελεστής Ταμείον Παρακαταθηκών & Δανείων
Εκδότης Τυλπέρογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1937