Συλλογές
Τίτλος Το κλίμα της Ελλάδος
Δημιουργός Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ.
Εκδότης Παπασπύρος, Αθαν. Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 406σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1938