Συλλογές
Τίτλος Θεωρία της ατομικής διοικητικής πράξεως
Δημιουργός Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Εκδότης Κλεισιούνης, Αγγ. Αθ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 182σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1937