Συλλογές
Τίτλος Το ένδικον μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δημιουργός Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ.
Εκδότης Παναγιωτίδης, Παύλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 213σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διοικητικαί μελέται (Σειρά), 3
Ημερομηνία έκδοσης 1938