Συλλογές
Τίτλος Περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων: από απόψεως θεωρίας και νομολογίας
Δημιουργός Στασινόπουλος, Μ. Δ.
Εκδότης Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Τύπος Text
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό 114σ.
Περίληψη Εφημερίδα των Ελλήνων Νομικών (Σειρά), 1
Ημερομηνία έκδοσης 1936