Συλλογές
Τίτλος Η έννοια της διακριτικής ευχέρειας των διοικητικών αρχών
Δημιουργός Παπαχατζής, Γεώργιος. Μ.
Εκδότης Καλέργης, Γ. Η.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 192σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1934