Συλλογές
Τίτλος Ανδρέου Μ. Ανδρεάδου έργα
Εναλλακτικός τίτλος Andre M. Andreades oeuvres publiees sous les auspices de la faculte de Droit de l'universite d' Athens
Δημιουργός Ανδρεάδης, Ανδρέας Μ.
Συντελεστής Πίντος, Ι. Δ.
Βαρβαρέσος, Κ. Χ.
Πετρόπουλος, Γ. Α.
Εκδότης Πυρσός Α. Ε.
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 438σ.
Γλώσσα el
Περίληψη τ.3. Ανέλεκτα
Περιεχόμενα τ. 1. Ελληνική οικονομική και δημοσιονομική ιστορία. -- τ. 2. Μελέται επί της συγχρόνου ελληνικής δημοσίας οικονομίας -- τ. 3. Ανάλεκτα.
Λέξη κλειδί Οικονομία
Ελλάδα
Ιστορία
Δημόσια οικονομική
Ημερομηνία έκδοσης 1940