Συλλογές
Τίτλος Συμβολή εις την έρευναν του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος
Δημιουργός Αβέρωφ, Ευάγγελος Αν.
Εκδότης Χρήστου, Γερ. Σ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 448σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Δημογραφία
Ελλάδα
Πληθυσμός
Δημογραφική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 1939