Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα δημόσιας οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Αγγ. Αγγελόπουλου, ακαδ. έτος: 1938 - 39
Δημιουργός Αγγελόπουλος, Αγγ.
Εκδότης Πετρής, Β. Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 447σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 193-