Συλλογές
Τίτλος Περί εισαγωγής του συστήματον των κτηματικών βιβλίων και περί συστάσεως κτηματικής τραπέζης και πιστωτικών ταμείων των κτηματιών
Δημιουργός Καρούσος, Κ. Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 518σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1905