Συλλογές
Τίτλος Ξυλεία και ξυλουργική
Δημιουργός Μπίρης, Κώστας Η., Μπίρης, Κυπριανός Η.
Εκδότης Γερτρουδής, Σ. Χρίστος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 354σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σύστασις και ιδιότητες του ξύλου - Συντήρησις και εμπορία της ξυλείας - 100 είδη ξύλων - Εργαλεία μηχαναί και υλικά της ξυλουργικής - Μέθοδος της εργασίας - Ξυλουργικάι κατασκευαί - Κουφώματα - Επιπλοποιία - Ρυθμοί των επίπλων
Λέξη κλειδί Ξύλο
Ξυλουργικές εργασίες
Βιομηχανία ξύλου
Ημερομηνία έκδοσης 1935