Συλλογές
Τίτλος Η βυρσοδεψία: τα γουναρικά
Δημιουργός Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Εκδότης Βογιατζής, Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 228σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τόμος Γ΄. Πρόλογος κ. Κ. Δ. Ζεγγελή καθηγητού της Ανοργάνου Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τ.Μ. της Ακαδημίας
Ημερομηνία έκδοσης 1939