Συλλογές
Τίτλος Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Δημιουργός Στεφάνου, Αικατερίνη
Συντελεστής Χέβας, Δημοσθένης Λ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Ισπανία
Ταμειακή ροή
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Διεθνές πρότυπο
Ημερομηνία έκδοσης 07-2011