Συλλογές
Τίτλος Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Δημιουργός Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Συντελεστής Βασδέκης, Β.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 386σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Συλλογή δεδομένων
Στατιστική έρευνα
Φάρμακα
Στατιστική
Φαρμακολογία
Ημερομηνία έκδοσης 02-2012