Συλλογές
Τίτλος Η διάρθρωσις και αι προσπάθειαι προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
Δημιουργός Μπερνάρης, Αντώνης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ του "Αρχείου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών" (Β' 1933)
Ημερομηνία έκδοσης 1933