Συλλογές
Τίτλος Εισήγησις εις την μεταρρύθμισιν της κείμενης αμέσου φορολογίας
Δημιουργός Τανταλίδης, Δ. Λ.
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ομιλία γενόμενη εν τω Παρνασσώ τη 8η Δεκεμβρίου 1917 υπο την προεδρείαν του υπουργού των οικονομικών κ. Μίλτου Μ. Νεγρεπόντη
Ημερομηνία έκδοσης 1917