Συλλογές
Τίτλος Το πρόβλημα της κατανομής της φορολογικής εξουσίας μεταξύ κράτους και οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
Δημιουργός Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 18σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ της Επιθεωρήσεως της τοπικής αυτοδιοικήσεως, έτος Β΄, 1933, Τεύχος Γ΄
Ημερομηνία έκδοσης 1933