Συλλογές
Τίτλος Η γεωργία εν Ελλάδι: γενική επισκόπησις
Δημιουργός Χασιώτης, Σπυρ.
Συντελεστής Υπουργείον Γεωργίας, Διεύθυνσις Γεωργίας
Εκδότης Υπουργείον Γεωργίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1924