Συλλογές
Τίτλος Κοινωνικαί και οικονομικαί μελέται
Δημιουργός Φωτίου, Δ., Γυφτάκης, Α.
Κουβέλης, Π.
Βενετσανόπουλος, Ν.
Συντελεστής Χαριτάκης, Γεώργιος Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 24σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Το πρόβλημα του χρυσού και η παγκόσμιος κρίσις, Δ. Φωτίου.Το Ρωσσικόν πρόβλημα, Γυφτάκης Α.
Λέξη κλειδί Χρυσός
ΕΣΣΔ
Διακύμανση των τιμών
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικές διακυμάνσεις
Οικονομική ανάλυση
Κοινωνική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 1934