Συλλογές
Τίτλος Τα τέλη χαρτοσήμου από ιστορικής και νομοθετικής απόψεως
Δημιουργός Μαγκριώτης, Δημ. Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ της μηνιαίας οικονομικής και κοινωνικής επιθεωρήσεως της Ελλάδος
Ημερομηνία έκδοσης 1928