Συλλογές
Τίτλος Οργανική χημεία: μεθ' οδηγιών συνθέσεως οργανικών παρασκευασμάτων εξ' άπαντων των κεφαλαίων της οργανικής χημείας
Δημιουργός Κομνηνός, Τηλέμαχος
Εκδότης Πετράκος, Π.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 739σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1922