Συλλογές
Τίτλος Οδηγίαι διά τον έλεγχον των συμβολαιογραφείων ως προς την εφαρμογήν των νόμων περί των τελών χαρτοσήμου και τοκοσήμου
Συντελεστής Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Έμμεσων Φόρων, Τμήμα Χαρτοσήμου - Επιθεώρησις Χαρτοσήμου
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 20σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933