Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Δημιουργός Λαδίκου, Αικατερίνη
Συντελεστής Χαλικιάς, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Μετοχή
Εταιρεία
Δείκτης τιμών
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 06-2011