Συλλογές
Τίτλος Λογιστική εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και τραπεζική
Δημιουργός Σάκκαρης, Γεώργιος
Εκδότης Κωνσταντινίδης, Ανέστης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 285σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1903