Συλλογές
Τίτλος Ιστορία του εμπορίου εν σχέσει και μετά της Γεωργίας και της Βιομηχανίας από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ΄ημάς χρόνων προς χρήσιν των εμπορικών σχολών και παντός εμπόρου
Δημιουργός Παπανδρεου, Γεώργιος
Εκδότης Σαλιβέρος, Μιχαήλ Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1908