Συλλογές
Τίτλος Αυτοδίδακτος διπλογραφία: ήτοι τέλεια εκμάθησις της καταστιχογραφίας πρακτικώς τε και θεωρητικώς εις δέκα μόνον ημέρας
Δημιουργός Χρηστοβασίλης, Χ.
Εκδότης Φεξής, Αναστάσιος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 182σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1897