Συλλογές
Τίτλος Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jese
Δημιουργός Γεωργαντάς, Βασίλειος Δ.
Εκδότης Εστία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 996σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τόμος Ι.: Εισαγωγή - Δημόσιον Λογιστικόν
Ημερομηνία έκδοσης 1914