Συλλογές
Τίτλος Η μελέτη των μεταλλικών μας πηγών ως συμβολή εις την γεωχημικήν έρευναν της Ελληνικής χώρας
Δημιουργός Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 18σ.
Γλώσσα el
Περιεχόμενα Ανεκοινώθη εις το Α΄ Πανελλήνιον Χημικόν Συνέδριον
Ημερομηνία έκδοσης 1938