Συλλογές
Τίτλος Ιχθύες αναδρομικοί κ.τ.λ.: αλιεία και βιομηχανική συσκευασία τούτων
Δημιουργός Παναγιωτόπουλος, Π.
Συντελεστής Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Εκδότης Ραφτάνης, Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Δελτίον υδροβιολογικού σταθμού, Παράρτημα τεύχους πρώτου. Εισηγητική έκθεσις, σπογγαλιεία, ωκεανογραφία, ενόργανος κόσμος
Ημερομηνία έκδοσης 1916