Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον αλοπηγίας ή οδηγός του επιτηρητού και η τέχνη της κατασκευής μαγειρικού άλατος
Δημιουργός Μανδηλαράς, Κωνσταντίνος Ι.
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935