Συλλογές
Τίτλος Λογιστική: παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις, λογιστικα συστήματα, λογιστική ξένων νομισμάτων
Δημιουργός Αλικάκος, Νικ.
Εκδότης Σιδέρης, Ιωαν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 133σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος Β΄
Ημερομηνία έκδοσης 1947