Συλλογές
Τίτλος Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος
Δημιουργός Βαρβαρέσος, Κυριάκος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 262σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1952