Συλλογές
Τίτλος Νόμος περί φορολογίας των οικοδομών εν Τουρκία
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 18σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1913