Συλλογές
Τίτλος Στοιχειώδης περίληψις της τουρκικής φορολογικής νομοθεσίας και του συστήματος της ακινήτου ιδιοκτησίας
Συντελεστής Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Άμεσων Φόρων, Γραφείον Οικονομικής Διοικήσεως Καταλαμβανόμενων Χωρών
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1912