Συλλογές
Τίτλος Φορολογία της αυτομάτου υπερτιμήσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας (Νόμος 1642)
Συντελεστής Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Άμεσων Φόρων
Εκδότης Εθνικόν Τυπογραφείον
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 48σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1919